Roman Lukačovič „Luky“

profil Luky

Rok narodenia: 1961
Šerm: od 2003
Dosiahnutý stupeň Magistéria:
Talianska škola šermu II. 2007: Mladší učeň II.