Ponuka vystúpení

Najnovšiu ponuku našich vystúpení si môžete stiahnuť v nasledujúcom súbore PDF:

Ponuka vystúpení_Žoldnieri.pdf

Klientom ponúkame vystúpenia z obdobia neskorého stredoveku, renesancie, baroka a veku pary (19.storočie). Všetky kostýmy, zbrane a doplnky sú autentické repliky. Divák počas našich vystúpení uvidí strhujúci boj za použitia širokého množstva zbraní (meč, sekera, rapier, kord, šabľa, palica, vlajka, kopija, atď.), a pobočných zbraní, akými sú napríklad dýka, plášť, pästný štítok, lano, fakle alebo reťaz. V dueloch sú zakomponované nebezpečné pády, pričom je kladený dôraz na estetiku pohybu a techniky šermu, pestrofarebné kostýmy, pútavý dej, ktorý je prezentovaný buď realistickou, alebo vtipnou formou. Divák môže vidieť mužov bojujúcich o holý život ale aj ženy, ktoré ukážu že v boji sú mužom minimálne rovnocenným súperom. Pri vystúpení, samozrejme, nemôže chýbať ani streľba z dobových palných zbraní.