História

SHŠ Žoldnieri vznikla na jar roku 2003, pričom zakladajúci členovia mali už v tom čase pomerne slušnú skúsenosť s pôsobením na poli historického šermu. Vo svojich začiatkoch SHŠ Žoldnieri chápala sama seba ako skupinu s primárnym záujmom pripravovať nové šermiarske vystúpenia a prezentovať ich verejnosti. Vzdelávanie sa v šerme bolo pre Žoldnierov automatickou súčasťou činnosti. Mnohí členovia skupiny sú žiakmi šermiarskej školy MAGISTERIUM SLOVACUM a k tejto tradícii sa aj hrdo hlásia. Scénické poňatie šermu však čoskoro prestalo byť dostatočnou ambíciou a približne v rokoch 2005/2006 sa začala cesta Žoldnierov ku rekonštrukcii starých európskych bojových umení.

Medzi časom, v rokoch 2005 – 2009, SHŠ Žoldnieri pôsobila  aj na poli organizovania festivalov s historickou tématikou – z dielne SHŠ Žoldnieri vzišli 4 mimoriadne úspešné ročníky najväčšieho historického festivalu na Slovensku s názvom Červenokamenská Šermovačka. Na jeho poslednom ročníku v roku 2009 sa na festivale zúčastnilo až okolo 12 000 návštevníkov. Tento festival je doposiaľ v histórii slovenských festivalov jedným z najúspešnejších projektov. Od tejto činnosti však Žoldnieri upustili, nakoľko sa cítia byť viac šermiarmi a nie promotérmi – to radi prenecháme profesionálom v tejto oblasti.

Od roku 2009 SHŠ Žoldnieri oficiálne zmenila svoje priority, pričom rekonštrukcia a poznávanie šermu sú pre nás dôležitejšie ako účinkovanie na scéne. Prezentácii našich skúseností sa však aj naďalej venujeme a vkladáme do nej všetky svoje skúsenosti.

Rekonštrukcia európskych bojových umení je v súčasnosti stále našou hlavnou prioritou, avšak dôležité je pre nás aj sprostredkovanie našich vedomostí a zručností divákom. Cieľom našich vystúpení je priblížiť divákovi jednotlivé historické obdobia, zároveň ho však pobaviť aj poučiť. Súčasťou nášho repertoáru sa v roku 2011 stalo aj nové vystúpenie s názvom ´Majstri šermu´, ktoré získalo veľmi pozitívne ohlasy, či už medzi divákmi, alebo šermiarskou komunitou. Toto vystúpenie je výsledkom našej práce v oblasti rekonštrukcie šermiarskych techník a predstavuje techniky, s ktorými pracujeme.

V roku 2012 sme začali pravidelne vystupovať na pohraničnom hrade v oblasti Salzburgu – na hrade Hohenwerfen, kde sme sa vďaka kvalitným vystúpeniam a dobrej odozve publika udomácnili.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a získaným vedomostiam dosiahol v roku 2013 náš člen a jeden zo zakladateľov SHŠ Žoldnieri Ing. Martin Janičina stupeň Majstra talianskej školy, v rámci školy Magisterium Slovacum.

V tomto období sme sa zároveň začali intenzívnejšie venovať rekonštrukciám šermiarskych škôl, predovšetkým v rapíri. Počas štúdia škôl sme koncom roka 2014 začali pracovať na novom vystúpení „Historky 19. storočia“, ktoré sa zameriavajú na odlišný typ zbraní ako je rapír. Po zvoľnení v roku 2015 sme v súčasnom roku začali znova intenzívnejšie pracovať na nových rekonštrukciách, na Slovensku menej známych škôl.