Tréning

Naše tréningy je možné rozdeliť do dvoch častí. Prvou časťou je rekonštrukcia dobových manuskriptov a diel majstrov, ktorý popisujú jednotlivé spôsoby šermu. Takýto tréning je vedený v zimnom období, mimo vystupovacej sezóny. Druhou časťou tréningov je spracúvanie získaných poznatkov o šerme v jednotlivých vystúpeniach, ktoré môžete následne vidieť počas sezóny na pódiách. V rámci šermu sa venujeme aj turnajom v šerme mečom a rapírom, rôznym školám šermu a pod.