Martin Janičina „Marcipán“

→ člen rady zakladateľov
→ tréner

 

Rok narodenia: 1979
Šerm: od 1998
Dosiahnutý stupeň Magistéria:
Nemecká škola šermu II. 2005 – mladší tovariš I.
Šabľová škola 2005 – starší učeň I.
Talianska škola šermu 2014 – majster
Turnaje:
Zvolen 2002 – 3. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného
Zvolen 2002 – 1. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden proti dvom
Zvolen 2004 – 1. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden proti dvom
Bratislava Havranský turnaj 2005 – 1. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného
Zvolen 2005 – 2. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného
Brno 2005 – 1. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného
Brno 2006 – 1.  miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného
Bratislava Menzura 2006 – počet vybojovaných súbojov prvý najnezlomnejší junák
Bratislava Menzura 2006  – šerm – prvý najnezlomnejší junák
Zvolen 2011 – 1. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného
Zvolen 2011 – 1. miesto vo voľnom šerme dlhým rapírom
Kurovický mortschlag 2011 – 1. miesto v súťaži o najlepší scénický súboj.