Marián Baran „Majlo“

člen rady zakladateľov
Rok narodenia
: 1978
Šerm: od 2003
Dosiahnutý stupeň Magistéria: