Alena Baranová „Alča“

Rok narodenia: 1982
Šerm od: 1997
Dosiahnutý stupeň Magistéria:
Talianska škola šermu II (2008)