Andrej Kákoš „Kakáč“

Rok narodenia: 1982
Šerm: od 2001
Turnaje:
Kurovický mortschlag 2011 – 1. miesto v súťaži o najlepší scénický súboj
Mortschlag 2012 – 2. miesto v súťaži choreografií
Mortschlag 2014 – 1. miesto v súťaži choreografií
Mortschlag 2016 – 1. miesto v súťaži choreografií

IMG_6666