Ukážky strelieb z historických zbraní a dela

Salvy z muškiet, pištolí, či arkebúz, zaujmú a potešia najmä pri slávnostných príležitostiach. História zahalená do dymu, veľmi efektné vystúpenie.