Michal Durai „Oliheň“

herold
Rok narodenia
: 1982
Šerm: od 1999
Dosiahnutý stupeň Magistéria:
Talianska škola šermu III.2009 – mladší tovariš I.
Turnaje:
Zvolen 2010 – 3. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden proti dvom
Zvolen 2011- 3. miesto vo voľnom šerme dlhým rapírom