Andrej Kákoš „Kakáč“

Rok narodenia: 1982
Šerm: od 2001
Turnaje:
Kurovický mortschlag 2011 – 1. miesto v súťaži o najlepší scénický súboj.