Marián Baran “Majlo”

 člen rady zakladateľov
Rok narodenia
: 1978
Šerm: od 2003
Dosiahnutý stupeň Magistéria: