Barbora Janičinová „Baša“

 členka rady zakladateľov
Rok narodenia
: 1980
Šerm: od 2001
Dosiahnutý stupeň Magistéria:
Talianska škola šermu III.2009 – mladší tovariš II.

tréningová