Andrej Janičina „Jabčo“

Jabčo_profily
Jabčo_profilynov 27, 2014Photos: 2
 

→ vedúci skupiny
 člen rady zakladateľov
Rok narodenia: 1978
Šerm: od 1998
Dosiahnutý stupeň Magistéria:
Talianska škola III. šermu 2009 – mladší tovariš I.
Turnaje:
Zvolen 2002 – 2. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného
Zvolen 2002 – 2. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden proti dvom
Zvolen 2002 – 1. miesto v celkovom hodnotení turnaja
Bratislava – Havranský turnaj 2004 – 1. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného
Zvolen 2004 – 3. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného
Zvolen 2005 – 1. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden proti dvom
Zvolen 2006 – 2. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden proti dvom
Bratislava Menzura 2006 – tretí najnezlomnejší junák
Zvolen 2007 – 2. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného
Mortschlag 2012 – 2. miesto v súťaži choreografií
Bratislavský fecht 2016 – Cena rozhodcov za najlepšiu techniku v šerme rapírom