Jozef Kadlec

Rok narodenia: 1970
Šerm: od 2003
Turnaje:
Brno 2005 – 3. miesto vo voľnom šerme kordom – jeden na jedného