Vystúpenie na mieru

Vystúpenie  je možne postaviť na konkrétnu udalosť či už z hľadiska scenára alebo dĺžky predstavenia podľa požiadavky klienta. Tu je potreba dodať požiadavky na vystúpenie aspoň dva týždne dopredu.