Ukážky šermiarskeho umenia z obdobia renesancie

Flexibilné, dynamické a akčné vystúpenie 6 – 8 účinkujúcich v dĺžke 20 – 25 min. Vystúpenie ponúka okrem akčných šermiarskych súbojov a zoznámenia sa s dobovými bojovými technikami (dýky, obojručné meče, jednaaporučné meče, sekery, píki)  aj možnosť prezrieť si pestré dobové kostýmy, vychutnať si ukážky streľby z historických zbraní (pištole, muškety, arkebúzy) a potešiť sa z kaukliarskeho umenia. Súčasťou vystúpenia je aj ukážka výcviku pikanierov a boja pikanierov proti bojovníkovi s obojručným mečom.

Toto vystúpenie je možné realizovať aj vo veľkolepej verzií s konským vystúpením, v prípade záujmu si vyžiadajte bližšiu ponuku.