Ukážky šermiarskeho umenia z obdobia 30 – ročnej vojny (1618 – 1648)

Flexibilné, dynamické a akčné vystúpenie 6 – 8 účinkujúcich v dĺžke 20 – 25 min. Vystúpenie ponúka okrem akčných šermiarskych súbojov a zoznámenia sa s dobovými bojovými technikami (rapiere, kordy, dýky,…) ako ho poznáme z príbehov o troch mušketieroch,   aj možnosť prezrieť si pestré dobové kostýmy, vychutnať si ukážky streľby z historických zbraní (pištole, muškety, arkebúzy) a potešiť sa z kaukliarskeho umenia.

Toto vystúpenie je možné realizovať aj vo veľkolepej verzií s konským vystúpením, v prípade záujmu si vyžiadajte bližšiu ponuku.