Historická výzdoba interiéru a exteréru

Na ozdobenie vašej akcie Vám vieme zapožičať svietniky so sviečkami, lucerny na stôl, vlajkovú výzdobu (počnúc malými vlajočkami trojuholníkového tvaru na šnúrach, ktoré môžeme zavesiť po stenách medzi svietidla až po naše veľké vlajky s erbmi). Ďalej je možné zapožičať veľký erbový štít, menšie drevené štíty prípadne chladné zbrane ktoré rozložíme po stoloch a navodíme tak historickejšiu atmosféru. V exteriérovej výzdobe vieme umiestniť stojany s výstavou zbraní, historické delo, prípadne dve delá, ktoré vyplnia priestor a zároveň dotvoria atmosféru.