Čestná stráž a sprievod hostí

V historických kostýmoch odetí udatní strážcovia, chránení pevnými panciermi, s halapartňami v rukách dodajú lesk každej vašej akcii. Môžu držať stráž pri vchode do objektu, v ktorom organizujete spoločenskú akciu, vítať hostií, uvádzať ich, alebo zdobiť svojou prítomnosťou interiér počas spoločenskej akcie.