Kontakt

Skupina historického šermu Žoldnieri, občianske združenie
Furdeková 10
851 03 Bratislava 5
Slovenská republika
registrovaná 16.06.2003 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
číslo spisu VVS/1-900/90-21901

zmena stanov vzatá na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
dňa 10.2.2006 pod  číslom spisu VVSH-900/90-21901-1

tel.: (421) 905 483 166; (421) 905 425 892
fax.: (421) 2 6231 2808
email: zoldnieri zavinac zoldnieri.sk
http://www.zoldnieri.sk
IČO: 30852188
DIČ: 2021744769
bankové spojenie: 2626731234/1100